Pagina's

donderdag 14 mei 2015

Correlatie Zonneschijn & Toekomstige Temperatuur II

Om de correlatie tussen straling en temperatuur verder in kaart te brengen zou het toch leuk zijn als we alle punten uit de periode 1958 t/m 2014 in een grafiek kunnen krijgen. Om het aantal coördinaten enigszins in de perken te houden heb ik hier de temperaturen verzameld die binnen een bandbreedte aan straling vallen.

We nemen hier de gemiddelde waarden van alle combinaties straling & temperatuur waarbij de straling binnen een bepaalde bandbreedte valt. Dit levert de bovenstaande grafiek op. Daarin is goed te zien dat de temperatuur niet lineair oploopt met de straling, maar enigszins afvlakt.

De onzekerheid of spreiding van de waarden is overigens aanzienlijk en neemt toe naarmate de zonnestraling hoger wordt. Hieronder vergelijken we als voorbeeld de distributie van temperaturen voor 10J/cm2 en voor 110J/cm2. Daarin is duidelijk te zien dat de temperaturen weliswaar neigen naar een normaal-verdeling, maar tevens vrij ver uiteen lopen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten