Pagina's

woensdag 22 april 2015

Toekomst voor Kolen- en Gasgestookte Centrales?

photo credit: Cloud makers via photopin (license)

Kolengestookte elektriciteitscentrales. Wat moet je er mee? Dat is uiteraard een interessante vraag als je in een energietransitie zit die uiteindelijk moet leiden tot een duurzame elektriciteitsproductie waarbij uitstoot geminimaliseerd en liefst compleet vermeden moet worden. Er wordt echter vaak gewezen op het feit dat conventionele centrales een noodzakelijke backup zijn om de variabele productie van zonne- en windenergie op te vangen en bij te staan.In werkelijkheid echter is goede, schaalbare opslag van belang om variabiliteit op te vangen. In de toekomst zit die opslag verdeeld in het netwerk. Op kleine schaal bij de mensen thuis, op iets grotere schaal in de wijk en bij lokale productie-entiteiten, en dan wil je ook nog op industriële schaal opslaan. Het potentieel van alle gecombineerde opslag is natuurlijk enorm.

Industriële opslag van elektriciteit vraagt om een combinatie van industriële technieken. Er moeten enorme hoeveelheden energie op een relatief kleine oppervlakte, langdurig beschikbaar zijn. Het comprimeren van energie is daarom een belangrijk element in deze opslag. En dus vind je bij deze opslag vooral technieken met zeer hoge druk en vluchtige stoffen. Denk aan vloeibare waterstof.

Gevaar voor het ecosysteem is daarbij zeer beperkt, maar gevaar voor de bebouwde omgeving uiteraard niet. En laten die centrales nou net op de goede plekken staan. Bovendien zijn het industriële complexen waar idem constructies prima ondergebracht kunnen worden, en uiteraard zijn de industriële connecties met het netwerk al beschikbaar.

Dus, het ligt erg voor de hand om aan te nemen dat als industriële opslag realiteit wordt, deze in voormalige kolen- en gasgestookte centrales te vinden zal zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten