Pagina's

woensdag 15 april 2015

Onhaalbare doelstellingen windenergie?


Bovenstaande grafiek geeft de groei van windenergie in Nederland weer. Te zien is het totale opgestelde vermogen per einde jaar zoals beschikbaar in de CBS cijfers. Bovendien zijn de gestelde doelen voor opgesteld vermogen uit het energie akkoord weergegeven:

In 2020 op land 6000MW opgesteld vermogen,
in 2023 op zee 4450MW opgesteld vermogen.

De stippellijnen geven potentiële groeilijnen weer. Deze zijn gebaseerd op de aantallen t/m 2008. Tot en met dat jaar zijn de streefwaarden in 2020/23 ambitieus maar niet onrealistisch. Na 2008 is er een duidelijke afwijking van de groeilijnen. Dit is mogelijk een gevolg van de crisis, en met de ontstane dip komt het bereiken van de streefwaarden behoorlijk in gevaar.

Door de dip vereist het behalen van de streefwaarden vanaf nu een toename van ruim 1000MW per 2 jaar. Dit is weergegeven door middel van de ruitvormige streefcoördinaten in de grafiek. De vraag rijst derhalve of dit haalbaar is.

Prognose middels SDE
Om een idee te krijgen wat er de komende jaren eventueel bij kan komen, kunnen we kijken naar de toegewezen aanvragen SDE. Probleem is dat die rekenen met potentiële opbrengst, en derhalve moeten we die opbrengst terugrekenen naar opgesteld vermogen. Dat doen we als volgt:

eind 2014 zijn er ruwweg 4000GWh projecten toegewezen.

Als we uitgaan van een gemiddeld rendement van 20%, 25%, en 30% krijgen we respectievelijk:

4000GWh / (20% x 365 x 24) = ~2283MW opgesteld vermogen
4000GWh / (25% x 365 x 24) = ~1826MW opgesteld vermogen
4000GWh / (30% x 365 x 24) = ~1522MW opgesteld vermogen

Dit geeft gelijk een goede vuistregel:
elke 1000MW opgesteld vermogen levert ruwweg 2000GWh opbrengst.
en 2000MW opgesteld vermogen levert dus ruwweg 4000GWh opbrengst.

Conclusie
Dus, door de aanvragen in 2014, mogen we een kleine 2000MW extra opgesteld vermogen verwachten in de aankomende jaren. Een gedeelte daarvan moet naar zee en een gedeelte naar land. Als we dus uitgaan van 1000MW per jaar erbij voor land en zee afzonderlijk, dan is de benodigde toename ruimschoots beschikbaar.

Als deze aantallen derhalve werkelijk gerealiseerd worden binnen afzienbare tijd, dan is er goede hoop dat de doelstellingen alsnog gehaald worden, en SDE lijkt daar, qua wind dus zeer zeker een goede stimulans in te zijn.

NB. Bij de huidige stand van de techniek is 6000MW overigens ruwweg equivalent aan 1000 windmolens. We kunnen verwachten dat het vermogen per windmolen zal toenemen door voortschrijdende techniek, maar in combinatie met oudere exemplaren zal het aantal windmolens op land binnen deze termijn niet significant afwijken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten