Pagina's

zaterdag 25 april 2015

Opbrengst per MW


Bovenstaande grafiek geeft de historische opbrengst weer per MW geïnstalleerd vermogen voor zon en wind in Nederland. Dit is bedoeld om een indicatie te krijgen van de gemiddelde opbrengst die we kunnen verwachten van projecten die in de nabije toekomst gaan produceren.


Met name de data voor wind-op-land wordt inmiddels goed bijgehouden en derhalve geeft het een goede indicatie voor de gemiddelde opbrengst die in de nabije toekomst verwacht mag worden. Het is vrij duidelijk dat elke MW geïnstalleerd vermogen ruwweg 2GWh toevoegt aan het resultaat.

Voor wind-op-zee is nog zeer beperkt data beschikbaar, alhoewel onmiddellijk opvalt dat een mogelijke opbrengst vooralsnog boven de 3GWh uitkomt. Dit is op zich realistisch omdat systemen op zee sowieso gemiddeld meer wind vangen, maar door hun grootte bovendien een hoger rendement kunnen realiseren.

Ter vergelijk is de opbrengst per MWp zon toegevoegd. Daarbij valt gelijk op dat de data afgeleide informatie betreft. Het CBS werkt waarschijnlijk met een afgesproken productiefactor van 700MWh/MWp per jaar. Het is inmiddels realistischer om uit te gaan van 875MWh/MWp.

Capaciteit per Turbine
Voor wind kunnen we ook nog kijken naar capaciteit per installatie, en dan krijgen we de volgende grafiek:


Het is duidelijk dat de wind-op-zee projecten bestaan uit een set van 3MW turbines, en vervolgens een set van 2MW turbines, wat dan gemiddeld neerkomt op 2,3MW per turbine. Qua techniek bestaan er inmiddels turbines voor op zee van 6MW en meer, en het maximum zit ergens rond de 10MW. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst naar 20MW gaat groeien. Dit zijn natuurlijk niet de goedkoopste installaties, maar evengoed is er op zee nog veel te winnen voor Nederland.

Op land verwacht ik dit overigens niet, omdat we nou eenmaal leven in een land met een hoge bevolkingsdichtheid waar draagvlak terecht een belangrijk factor van betekenis is. Het is overigens een interessante vraag of we wellicht met kleinere turbines meer capaciteit kunnen plaatsen vanwege het betere draagvlak. Zeker in combinatie met een esthetische benadering. Dus bijvoorbeeld kiezen voor een set van verticale ontwerpen in verschillende hoogtes bij elkaar gegroepeerd, wat per turbine natuurlijk minder rendabel is, maar we kunnen er aanzienlijk meer van plaatsen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten